EC 2016 Finals men and women open categories (video)

Featured Video Play Icon

Results:

1. Eventas Guzauskas (Lithuania)
2. Vasil Vangelov (Bulgaria)
3. Edgard Secinski (Lithuania)
3. Marek Wolny (Poland)

1. Inga Mikstaite (Lithuania)
2. Marta Lubos (Poland)
3. Gabija Gudeliauskaite (Lithuania)
3. Agata Winiarska (Poland)