Results of the 8th Russian Shinkyokushin Championship in the absolute category

Mens
1. Nazar Nasirov
2. Evgeny Otopkov
3. Artem Semenov
4. Maxim Smolyakov
5. Sergey Kuryagin
6. Araslan Jafarov
7. Evgeny Mikhailov
8. Vyacheslav Solovyov

All Winners

Womens
1. Irina Valieva
2. Efrosinya Pavlova
3. Olga Ivanova
4. Ekaterina Fursova

Irina Valieva

Tameshwari
1. Arman Martirosyan
2. Maxim Smolyakov
3. Nazar Nasirov

Arman Martirosyan

Special prizes
For the best technique (men): NazarNasirov
For the best technique (women): Ekaterina Fursova
For the will to win (men): Evgeny Otopkov
For the will to win (women): Efrosinya Pavlova