Russian Shinkyokushin National team for the World Open championship 2019

Following the results of the 8th Absolute Championship of Russia (September 30, 2017) and the Weight championship of Russia (December 2, 2018), Russian National Shinkyokushin team was formed for the 12th WKO World Open Championship, which will took place on November 9-10, 2019 in Tokyo, Japan. 

Men
1. Nasirov Nazar
2. Otopkov Evgeny
3. Semenov Artem
4. Smolyakov Maxim
5. Soloviev Vyacheslav 
6. Kuryagin Sergey 
7. Fefelov Pavel 
8. Mikhailov Evgeny
9. Magomedov Khasay 

Women
1. Valieva Irina
2. Pavlova Efrosinya 
3. Ismailova Antonina 
4. Fursova Ekaterina 
5. Savelyeva Maria